JB 2001/118, CRvB 20-03-2001, , nr.98/8055 AKW

Inhoudsindicatie

Verzet, Kennelijk bedoeld als in art. 8:54 Awb

Samenvatting

“Kennelijk” in art. 8:54 Awb wil zeggen dat over de uitslag van een beroepszaak in redelijkheid geen twijfel mogelijk is. In de uitspraak is terecht vastgesteld dat opposant het griffierecht niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en derhalve slechts in zijn beroep kan worden ontvangen indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat hij in verzuim is geweest. Nu opposant zich in een vroegtijdig stadium heeft beroepen op betalingsonmacht en heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht