JB 2001/119, CRvB 21-03-2001, , nr.99/2036 WW

Inhoudsindicatie

Aanvraag, hernieuwde

Samenvatting

Volgens vaste jurisprudentie van de Raad in het kader van de rechterlijke toetsing van het door een bestuursorgaan weigeren om terug te komen van een in het verleden genomen rechtens onaantastbaar besluit, dient het enkele feit dat uit een later gedane rechterlijke uitspraak blijkt dat een dergelijk besluit berust op een onjuiste uitleg of verkeerde toepassing van een wettelijk voorschrift, – althans voorzover het gaat om aanspraken over het verleden – voor risico te blijven van de betrokkene die in dat besluit heeft berust. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht