JB 2001/142, Rechtbank Leeuwarden 03-04-2001, , KG RK 01/170 (met annotatie van AWH)

Inhoudsindicatie

Wraking, Objectieve vrees, Voorlopige voorziening

Samenvatting

De vrees van verzoekster dat de gewraakte rechter zich in haar geval niet dan met moeite zal kunnen losmaken van zijn eerder ingenomen standpunt ten aanzien van de ontvankelijkheid, is naar het oordeel van de rechtsbank objectief gerechtvaardigd. De betrokken rechter heeft in zijn uitspraak ex art. 8:81 Awb een uitvoerig gemotiveerd inhoudelijk oordeel gegeven over het voor de afloop van de onderhavige zaak bepalende, principiële, nog niet in de rechtspraak uitgekristalliseerde meningsverschil. Het…

Verder lezen
Terug naar overzicht