JB 2001/160, CRvB 10-05-2001, , 98/8280 AW

Inhoudsindicatie

Appèlverbod, Proceskostenveroordeling

Samenvatting

Het appèlverbod betreffende een uitspraak op een verzoek om een voorlopige voorziening omvat mede een door de president in het kader van zijn voorzieningsuitspraak uitgesproken proceskostenveroordeling.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van het geding

Namens appellant is op de daartoe bij aanvullend beroepschrift aangevoerde gronden hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de president van de Arrondissementsrechtbank te Assen van 6 oktober 1998, nr. 98/550 BESLU P01 G07, waarnaar hierbij wordt verwezen.

Namens gedaagde is een verweerschrift ingediend, …

Verder lezen
Terug naar overzicht