JB 2001/161, CRvB 10-05-2001, , 99/139 AW

Inhoudsindicatie

Appelverbod, Doorbreking

Samenvatting

Een onjuiste afbakening door de president van het aan de aangevallen uitspraak ten grondslag liggende geschil en het daarmee samenhangende onjuiste oordeel over de mate waarin partijen aan elkaar zijn tegemoetgekomen ter beëindiging van dit geschil kunnen op zichzelf geen grond zijn voor een doorbreking van het in art. 18 lid 2 aanhef en onder d Beroepswet gegeven appelverbod.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van het geding

Namens appellant is op de daartoe bij aanvullend beroepschrift aangevoerde gronden hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak…

Verder lezen
Terug naar overzicht