JB 2001/183, CRvB 23-05-2001, , 99/2422 AAW/WAO

Inhoudsindicatie

Prematuur bezwaar, Bewijs verzending, Elektronisch postboek

Samenvatting

1. Appellant heeft aangevoerd dat hij al bij de arbeidsdeskundige mondeling zijn bezwaren tegen het uitbrengen van het advies kenbaar heeft gemaakt. Dit dient te worden aangemerkt als prematuur bezwaar. Omdat de besluiten overeenkomen met het door de arbeidsdeskundige uitgebrachte advies, meent appellant dat het bepaalde in art. 6:10 lid 1 Awb van toepassing is. Dit standpunt kan niet worden aanvaard. Het enkele feit dat een besluit overeenkomt met een voorafgaand advies betekent…

Verder lezen
Terug naar overzicht