JB 2001/184, CRvB 26-06-2001, , 99/2382 NABW

Inhoudsindicatie

Gelijkheidsbeginsel

Samenvatting

De Raad is, evenals in zijn uitspraken van heden betreffende de toepassing van de Koppelingswet in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet en de werknemersverzekeringswetten, van oordeel dat bij wetgeving als de onderhavige, waarbij aan vreemdelingen slechts onder bepaalde voorwaarden rechten worden verleend, welke aan Nederlandse onderdanen zonder die voorwaarden worden toegekend, primair een onderscheid naar nationaliteit aan de orde is dat als zodanig binnen de werkingssfeer van art. 26 IVBPR valt. Het gaat hier immers steeds om de vraag onder welke…

Verder lezen
Terug naar overzicht