JB 2001/217, CRvB 17-05-2001, , 00/2598 AW (met annotatie van AWH)

Inhoudsindicatie

Vakantie en zwangerschapsverlof, (In)directe discriminatie

Samenvatting

Art. I-C2 lid 1 Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Rpbo), dat bepaalt dat de betrokkene gedurende de schoolvakanties dan wel de periode waarin de instelling geen onderwijs verzorgt of examens afneemt, vakantieverlof met behoud van bezoldiging geniet, is niet in strijd met Richtlijn 92/85 EEG (minimumvoorschriften ter bevordering van de gezondheid van werkneemsters tijdens zwangerschap) en evenmin in strijd met Richtlijn 76/207 EEG betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke…

Verder lezen
Terug naar overzicht