JB 2001/219, CRvB 13-06-2001, , 00/5375 AOW (met annotatie van R.J.N. S.)

Inhoudsindicatie

Belanghebbende, Besluitbegrip

Samenvatting

Bezwaar tegen artikel in informatieblad. Besluit? Belanghebbende? Gedaagde heeft in bezwaar geen besluit aanwezig geacht. De rechtbank heeft voorop gesteld dat in deze zaak ambtshalve allereerst de vraag dient te worden beantwoord of appellant in zijn beroep ontvankelijk is. De rechtbank ziet in de door eiser aangevoerde bezwaren onvoldoende concrete en eigen belangen om hem in beroep te ontvangen. Eiser heeft voor zijn situatie geen specifieke aan het thans voorliggende concrete geschil te relateren belang naar voren gebracht. Niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht