JB 2001/253, CRvB 19-07-2001, , 98/2658 AW (met annotatie van JHK)

Inhoudsindicatie

Beslissen, niet-tijdig, Niet opkomen

Samenvatting

De Raad onderkent dat appellant indertijd geen bezwaar heeft gemaakt tegen het uitblijven van een beslissing op zijn aanvraag, maar zulks neemt niet weg dat het volgens appellant onrechtmatig karakter van de wijze waarop de primaire beslissing tot stand is gekomen, met het oog op een mogelijk te verkrijgen schadevergoeding, alsnog in het bezwaar tegen die toekenningsbeslissing aan de orde kan worden gesteld.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van het geding

Namens appellant is op de…

Verder lezen
Terug naar overzicht