JB 2001/256, CRvB 20-07-2001, , 00/3816 WAO (met annotatie van AWH)

Inhoudsindicatie

Geen onverkorte toepassing medische besluitenregeling, Arts-gemachtigde, Strijd met art. 6 EVRM, Toepassing art. 8:32 lid 2 Awb, Bezwaarprocedure en art. 6 EVRM, Werkgever belanghebbende

Samenvatting

1. In de situatie waarin de werknemer geen toestemming verleent zijn medische gegevens ter kennisneming van de werkgever te brengen, kan aan de medische besluitenregeling geen onverkorte toepassing worden gegeven. In deze situatie is sprake van een inbreuk op de uit art. 6 lid 1 EVRM voortvloeiende elementaire eisen…

Verder lezen
Terug naar overzicht