JB 2001/257, CRvB 02-08-2001, , 98/1624 WUV

Inhoudsindicatie

Schadevergoeding als gevolg van onrechtmatig primair besluit

Samenvatting

Bij de beantwoording van de vraag of en in welke omvang de schade die een partij lijdt voor vergoeding in aanmerking komt, dient zoveel mogelijk aansluiting te worden gezocht bij het burgerrechtelijk schadevergoedingsrecht. In de civiele jurisprudentie wordt ervan uitgegaan dat, indien een besluit van een bestuursorgaan op grond van een daartegen gemaakt bezwaar door het bestuursorgaan wordt herroepen en wordt vervangen door een nieuw besluit, het zal afhangen van de redenen die daartoe hebben geleid en de omstandigheden…

Verder lezen
Terug naar overzicht