JB 2001/258, CRvB 14-08-2001, , 98/5753 AAW (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Schadevergoeding, Causaal verband

Samenvatting

Betrokkene stelt schade te hebben geleden bestaande uit inkomensderving wegens gebroken carrière als gevolg van het onrechtmatige besluit waarbij betrokkenes vervoersvoorziening is ingetrokken zonder daarvoor gelijktijdig een taxivergoeding onder aftrek van ƒ 0,65 per kilometer in de plaats te stellen. De Raad is van oordeel dat de door betrokkene met een carrièrebreuk in verband gebrachte gestelde inkomensschade vooral voortvloeit uit de omstandigheid dat de werkgever eind 1993/begin 1994 voornemens is geweest om de met betrokkene bestaande dienstbetrekking per 1 april…

Verder lezen
Terug naar overzicht