JB 2001/282, CRvB 13-09-2001, , 99/2928 AW

Inhoudsindicatie

Besluit; -terugvordering, Invordering

Samenvatting

De opmerking in het bestreden besluit dat wettelijke rente direct opeisbaar wordt, indien niet wordt voldaan aan de verplichting tot terugbetaling, is geen concrete beslissing betreffende de invordering van het teruggevorderde bedrag.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van het geding

Namens appellante is op de daartoe bij beroepschrift aangevoerde gronden hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage van 6 mei 1999, nr. AWB 98/6574 AW, waarnaar hierbij wordt verwezen.

Verder lezen
Terug naar overzicht