JB 2001/283, CRvB 19-09-2001, , 99/1928 AKW

Inhoudsindicatie

Op de zaak betrekking hebbende stukken, Beperkte kennisneming, Vertrouwensadvocaat, Gewichtige redenen

Samenvatting

Geconcludeerd moet worden dat gedaagde niet ten volle heeft voldaan aan het voorschrift van art. 8:42 Awb om de op de zaak betrekking hebbende stukken aan de rechtbank over te leggen.

Art. 8:29 Awb voorziet in een procedure voor het geval een partij, op wie de verplichting rust stukken te overleggen, om gewichtige redenen weigert zulks te doen, dan wel de kennisneming van die stukken wenst…

Verder lezen
Terug naar overzicht