JB 2001/298, CRvB 26-09-2001, , 99/5244AAW/WAO, 99/5245 AAW/WAO, 01/1966 AAW/WAO (met annotatie van AWH)

Inhoudsindicatie

Wraking, wrakingskamer, Wraking, buiten behandeling laten, Wraking, behandelende kamer

Samenvatting

Het verzoek om wraking van leden van de behandelende kamer berust op de stelling dat door die kamer niet voorafgaande aan de zitting (voldoende) uitsluitsel is gegeven over de exacte omvang van het geding in het ingestelde hoger beroep en procesbeslissingen in het kader daarvan. Het verzoek om wraking van de leden van de wrakingskamer berust in essentie op dezelfde gronden als de gronden die zijn aangevoerd voor de wraking van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht