JB 2001/311, No 03-10-2001, , 2001/302 (met annotatie van NN

)

Inhoudsindicatie

Bezwaarschrift, Beslissingstermijn, Overschrijding, Niet behoorlijk

Samenvatting

Bezwaarschrift wordt niet eerder dan bijna anderhalf jaar na indiening daadwerkelijk in behandeling genomen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Aanzienlijke overschrijding van de wettelijke termijnen van art. 7:10 Awb. De N.o. stelt, met verwijzing naar de parlementaire geschiedenis van de Awb, dat de in art. 7:10 Awb gestelde termijnen haalbaar zouden moeten zijn voor het bestuur. De bestuurlijke organisatie dient hiervoor zorg te dragen. Het…

Verder lezen
Terug naar overzicht