JB 2001/325, CRvB 24-10-2001, , 99/1630 AKW (met annotatie van A. van Eijs)

Inhoudsindicatie

Kennelijk ongegrond bezwaar

Samenvatting

De Raad overweegt dat, zoals eerder in zijn jurisprudentie omtrent de toelaatbaarheid van de toepassing van art. 7:3 Awb tot uitdrukking is gebracht, tot het achterwege laten van een hoorzitting op grond van dit artikel in het algemeen met grote voorzichtigheid dient te worden besloten. De Raad wijst er op dat, mede gelet op het karakter van de bezwaarprocedure waarbij onder andere een volledige heroverweging van het aangevochten besluit op de grondslag van het ingebrachte bezwaar aan de orde…

Verder lezen
Terug naar overzicht