JB 2001/326, CRvB 25-10-2001, , 99/4332 AW (met annotatie van GEvM)

Inhoudsindicatie

Schade, Dienstongeval, Aansprakelijkheid voor ondergeschikten

Samenvatting

Dienstongeval. Norm voor vergoeding van de door een ambtenaar in de uitoefening van zijn werkzaamheden geleden schade geformuleerd in de uitspraak van 22 juni 2000, TAR 2000,112 en «JB» 2000/232: dat de ambtenaar – voorzover zulks niet reeds voortvloeit uit van toepassing zijnde rechtspositionele voorschriften – recht heeft op vergoeding van de schade die hij lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, tenzij het betrokken bestuursorgaan aantoont dat het zijn verplichtingen is…

Verder lezen
Terug naar overzicht