JB 2001/327, CRvB 31-10-2001, , 99/5702 AKW

Inhoudsindicatie

Verzoek om terug te komen van een eerder besluit, Omvang van het geding

Samenvatting

De Raad stelt vast dat het besluit van appellant van 25 november 1997 een reactie is op gedaagdes verzoek van 8 oktober 1997 om terug te komen van het besluit van 24 juli 1997. Dit verzoek had uitsluitend betrekking op de in laatst genoemd besluit genoemde (subsidiaire) weigeringsgrond dat gedaagde niet heeft aangetoond in voldoende mate te hebben bijgedragen in het levensonderhoud van de kinderen. Het bestreden besluit kan derhalve uitsluitend betrekking…

Verder lezen
Terug naar overzicht