JB 2001/328, CRvB 31-10-2001, , 99/5741 AKW

Inhoudsindicatie

Rechtsmiddelenclausule, Onderzoeksplicht bestuursorgaan, Professionele rechtsbijstand

Samenvatting

In art. 6.23 lid 2 Awb is bepaald dat bij het bekend maken van de beslissing op bezwaar wordt vermeld door wie, binnen welke termijn en bij welk orgaan beroep kan worden ingesteld. De voor gedaagde uit deze bepaling voortvloeiende verplichting behelst derhalve mede een juiste voorlichting te geven over de vraag bij welke rechtbank beroep kan worden ingesteld, wat betekent dat gedaagde zich in dat aspect bij het afgeven van een beslissing op bezwaar op een…

Verder lezen
Terug naar overzicht