JB 2001/41, CRvB 27-12-2000, , 98/1725 AAW/WAO

Inhoudsindicatie

Besluit, (Wijze van) betaling

Samenvatting

1. De in de brief vervatte mededeling dat appellant slechts tot het gebouw van het Gak wordt toegelaten indien hij daartoe schriftelijk door gedaagde is uitgenodigd en dat hij, indien hij het gebouw op eigen initiatief wil bezoeken vooraf telefonisch een afspraak moet maken houdt geen besluit in de zin van art. 1:3 Awb in.

2. De schriftelijke beslissing inhoudende de weigering van gedaagde appellants uitkering over een bepaalde maand op een andere wijze te betalen dan…

Verder lezen
Terug naar overzicht