JB 2001/52, CRvB 03-01-2001, , 98/8499 AOW, 98/8500 AOW

Inhoudsindicatie

Niet-tijdig nemen van een besluit, Verdaging, Prematuur beroep

Samenvatting

Daargelaten of de hoorzitting is gepland in overleg met de gemachtigde van appellanten, vast staat dat die gemachtigde op 28 januari 1998 ervan op de hoogte was dat de hoorzitting zou plaatsvinden op 17 februari 1998 en derhalve na het verstrijken van de beslistermijn. Met de rechtbank is de Raad van oordeel dat de gemachtigde daaruit had moeten begrijpen dat gedaagde niet uiterlijk op 4 februari 1998 de beslissing op het bezwaar zou nemen. …

Verder lezen
Terug naar overzicht