JB 2001/54, CRvB 04-01-2001, , 98/7099 AW (met annotatie van R.J.N. S.)

Inhoudsindicatie

Aanvang wettelijke bezwaartermijn, Verschoonbare termijnoverschrijding, Omvang van het geding in hoger beroep, Incidenteel appel

Samenvatting

Bij de bepaling van de aanvang van de wettelijke bezwaartermijn is, ingeval van een correcte verzending, voor het hanteren van een fictieve datum van bekendmaking geen plaats. Aannemelijk is dat de aangetekende brief door PTT Post niet op de gebruikelijke wijze is verwerkt, en dat de brief pas op 26 juni 1997 – ruim zes weken na de terpostbezorging – alsnog aan gedaagde is uitgereikt. Gedaagde kon…

Verder lezen
Terug naar overzicht