JB 2001/61, Rechtbank Leeuwarden 16-01-2001, , 00/1144 WET

Inhoudsindicatie

Voorlopige voorziening, Ontvankelijkheid, Beroepsmogelijkheid, Wetssystematiek WNA, Motivering

Samenvatting

Verzoekers, notarissen te Z, verzochten president van de rechtbank in een voorlopige voorziening tot een schorsing te besluiten ter zake van een besluit van de Minister van Justitie over de goedkeuring van de vestigingsplaats Z. Deze goedkeuring van de vestigingsplaats werd gegeven met het benoemingsbesluit en wordt door de minister getoetst aan een door de notaris op te stellen ondernemingsplan. Verzoekers hebben geen bedenkingen tegen de benoeming, maar wel tegen een uitbreiding van het…

Verder lezen
Terug naar overzicht