JB 2001/74, CRvB 10-01-2001, , 98/1438 AAW

Inhoudsindicatie

Intrekking beroep, Dwaling, Schending art. 8:47 lid 3 Awb

Samenvatting

Volgens vaste rechtspraak van de Raad – onder meer «USZ» 2000/271 – kan een bevoegd gedane intrekking van een beroep na het verstrijken van de beroepstermijn niet ongedaan worden gemaakt, tenzij er sprake is van aan betrokkene niet toe te rekenen omstandigheden waardoor hij in een situatie van dwaling verkeerde of blijkt van dwang of bedrog van enige zijde teneinde de betrokkene ertoe te bewegen het (hoger) beroep in…

Verder lezen
Terug naar overzicht