JB 2001/76, CRvB 24-01-2001, , 99/1776 Anw, 99/2544 Anw (met annotatie van LV)

Inhoudsindicatie

Overgangsrecht Anw, Eigendomsontneming, Toetsing aan algemene rechtsbeginselen, Rechtstreekse werking ILO-Verdragen 121 en 128 en Europese Code, Schadevergoeding, Proceskosten

Samenvatting

Het AWW-pensioen van betrokkene is per 1 juli 1996 omgezet in een Anw-uitkering op grond van art. 67 Anw. Vanwege samenwonen is de uitkering per 1 januari 1998 vastgesteld op ƒ 576,22 bruto per maand welk bedrag door de Wijzigingswet Anw van 18 juni 1998, waarbij de korting is versoepeld, is vastgesteld op…

Verder lezen
Terug naar overzicht