JB 2001/97, CRvB 08-03-2001, , 98/281 MAW

Inhoudsindicatie

(Niet) van beroep uitgezonderd besluit, Beoordeling van kennen of kunnen, Beoordeling (toekomstig) functioneren ambtenaar, Administratief beroep

Samenvatting

1. Art. 8:4 aanhef en onder e Awb ziet niet op besluiten waarbij de beoordeling van het functioneren of de verwachting van een toekomstig functioneren van een ambtenaar is vastgesteld of gehandhaafd, ter zake van welke besluiten volgens ’s Raads vaste rechtspraak ook na invoering van de Awb beroep op de rechter mogelijk is gebleven. De Raad is van opvatting…

Verder lezen
Terug naar overzicht