JB 2002/101, CRvB 29-01-2002, , 00/5273 NABW

Inhoudsindicatie

Hoofdverblijf, Gezamenlijke huishouding, Onweerlegbaar rechtsvermoeden, Equality of arms

Samenvatting

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat art. 3 lid 4 (voorheen: lid 3) Abw is ingevoerd om in 4 situaties, waarin overduidelijk sprake is van een gezamenlijke huishouding, zonder nadere bewijsvoering – en zonder de mogelijkheid van tegenbewijs – er vanuit te kunnen gaan dat betrokkenen een gezamenlijke huishouding voeren. Het feitelijk bestaan van minstens een van de situaties plus het feitelijk hebben van hoofdverblijf in dezelfde woning brengen mee dat de betrokken…

Verder lezen
Terug naar overzicht