JB 2002/103, CRvB 30-01-2002, , 00/6356 WFV, 00/6358 WFV, 00/6359 WFV, 00/6360 WFV

Inhoudsindicatie

Schuldig nalatig, Onderzoeksplicht SVB

Samenvatting

De Raad acht het beleid van de SVB ten aanzien van de beoordeling van schuldig nalatigheid in beginsel aanvaarbaar. Wanneer de betrokkene reageert op de brief waarbij hij in de gelegenheid wordt gesteld aan te tonen dat het niet-betalen van de aanslag hem niet is toe te rekenen en daarbij omstandigheden noemt die, gelet op het ter zake door appellant gevoerde beleid, van betekenis kunnen zijn voor een beoordeling van de verwijtbaarheid dan dient appellant echter een nader onderzoek in…

Verder lezen
Terug naar overzicht