JB 2002/127, CRvB 14-02-2002, , 01/4800 AW

Inhoudsindicatie

Mandaat, Belang, rechtstreeks, Ontvankelijkheid, Bekendmaking, Termijnoverschrijding, niet verschoonbaar

Samenvatting

Appellant is rechtstreeks in zijn belang getroffen door het Besluit interne mandatering Bestuurszaken 1999, omdat bij dat besluit bevoegdheden werden geregeld welke onder meer betrekking hadden op de door appellant uitgeoefende functie, en dat besluit dan ook rechtstreeks van belang was voor de rechtspositie van appellant. Het tegen dit besluit gerichte bezwaar is echter niet-ontvankelijk aangezien buiten de bezwaartermijn bezwaar is gemaakt. Appellant heeft aangevoerd dat hij bij de bekendmaking…

Verder lezen
Terug naar overzicht