JB 2002/128, CRvB 06-03-2002, , 00/1030 AAW/WAO

Inhoudsindicatie

Bezwaar, tijdig aangevangen?, Besluit, verzending

Samenvatting

Het besluit is niet uitgereikt dan wel aangetekend of met bevestiging van ontvangst verzonden. Het risico van een dergelijke handelwijze komt in beginsel voor rekening van het bestuursorgaan. De verzending van het besluit op 10 juni 1997 kan dan ook niet worden aangenomen. De termijn als bedoeld in art. 6:8 Awb is eerst aangevangen een dag na 24 december 1997, op welke dag gedaagde onbetwist een afschrift van het betreffende primaire besluit aan appellant heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht