JB 2002/129, CRvB 20-03-2002, , 00/693 AKW (met annotatie van EvdL)

Inhoudsindicatie

Bezwaar, weigering aanhouden, Beslistermijn, Verdagen, bevoegdheid, geen plicht

Samenvatting

Ten aanzien van de weigering van gedaagde de behandeling van het bezwaar aan te houden overweegt de Raad dat, ingevolge het bepaalde in art. 30 AKW, het uitgangspunt is dat binnen een termijn van dertien weken na ontvangst van het bezwaarschrift daarop door gedaagde wordt beslist, welke termijn ingevolge art. 7:10 lid 3 Awb, met ten hoogste vier weken kan worden verlengd. Uit het bepaalde in art…

Verder lezen
Terug naar overzicht