JB 2002/131, CRvB 21-03-2002, , 99/4070 AW, 99/5056 AW

Inhoudsindicatie

Beslag, Besluit, Bevoegdheid civiele/bestuursrechter, Toetsing

Samenvatting

Mededeling dat het maandelijks bedrag van betrokkenes uitkering als bedoeld in art. 99 lid 2 ARAR ingaande 1 november 1997 behoudens een beslagvrije voet van ƒ 1.258,46 wordt overgemaakt aan de advocaat van zijn vrouw is op rechtsgevolg gericht en deswege een besluit. Gelet op het bepaalde in art. 116 Ambtenarenwet is het aan de terzake bevoegde burgerlijke rechter om over de juiste toepassing van de art. 475 e.v…

Verder lezen
Terug naar overzicht