JB 2002/138, Rechtbank Maastricht 15-02-2002, , AWB 99/746 BESLU

Inhoudsindicatie

Besluit om eiser tijdens de raadsvergadering het woord te ontnemen is een feitelijke handeling

Samenvatting

Tijdens de raadsvergadering heeft verweerder op grond van art. 23.2 RvO eiser het woord ontnomen. De rechtbank onderschrijft het standpunt van verweerder dat verweerders besluit om eiser het woord te ontnemen is aan te merken als een beslissing gericht op feitelijk handelen. Deze beslissing, zijnde een ordemaatregel, heeft een zuiver intern karakter. De fictieve weigering van verweerder om het besluit tot het ontnemen van het woord op schrift…

Verder lezen
Terug naar overzicht