JB 2002/152, CRvB 28-03-2002, , 99/3873 ALGEM, 99/3882 ALGEM

Inhoudsindicatie

Belanghebbende

Samenvatting

Een besluit waarbij aan een werkgever wordt medegedeeld dat hij premie ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten dient af te dragen voor een bepaalde werknemer heeft, nu daarmee niet is bepaald dat de werkgever het werknemersdeel op het loon van de werknemer moet inhouden, slechts rechtsgevolgen voor de rechtsbetrekking tussen die werkgever en het Uwv. Het besluit heeft geen rechtstreekse rechtsgevolgen voor de werknemer, die derhalve niet als belanghebbende in zin van art. 1:2 lid 1 Awb kan worden aangemerkt.

Uitspraak

I. …

Verder lezen
Terug naar overzicht