JB 2002/174, CRvB 17-04-2002, , 99/5657 AKW

Inhoudsindicatie

Griffierecht, Betalingsonmacht, Uitstel, Besluit

Samenvatting

Mede gelet op het in art. 6 lid 1 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) neergelegde recht op toegang tot de rechter is de Raad van oordeel dat in gevallen – als het onderhavige – waarin de betrokkene zich binnen de gestelde termijn voor betaling van het griffierecht beroept op betalingsonmacht, betrokkene enig uitstel voor de verplichting tot betaling dient te worden verleend, aangezien anders voor de betrokkene onder omstandigheden mogelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht