JB 2002/193, CRvB 23-05-2002, , 00/261 AW, 00/719/AW, 00/734/AW, 00/735/AW, 00/736/AW, 00/737/AW, 00/738/AW, 00/739/AW, 00/740/AW

Inhoudsindicatie

Algemeen verbindend voorschrift, Positief besluit, Negatief besluit

Samenvatting

Het besluit tot aanwijzing van een functie waaraan in beginsel een functioneel leeftijdsontslag is verbonden, zou niet slechts voor appellanten hebben gegolden maar voor een reeks van gevalleen en het zou gericht zijn geweest tot een open, in abstracto omschreven groep van personen, namelijk de vervullers van de functie. Zo’n besluit is zodanig met de inhoud van het Besluit algemene rechtspositie politie en de “Regeling functioneel leeftijdsontslag” verknoopt dat het daarvan niet los…

Verder lezen
Terug naar overzicht