JB 2002/194, CRvB 31-05-2002, , 00/3857 WAJONG

Inhoudsindicatie

Besluit, rechtsoordeel, Besluit, informatie

Samenvatting

De Raad heeft er begrip voor dat zowel appellant als gedaagde er belang aan hechten dat appellants recht op uitkering in geval van vestiging in het buitenland op voorhand bindend wordt vastgelegd, maar zulks volstaat niet om een brief, waarin niet meer dan informatie ter zake is neergelegd, aan te merken als een besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van het geding

Met ingang van 1…

Verder lezen
Terug naar overzicht