JB 2002/207, CRvB 18-04-2002, , 00/1470 WSW

Inhoudsindicatie

Besluit, weigering terugbetaling ten onrechte teruggevorderde vergoeding

Samenvatting

Gedaagde heeft ingevolge art. 40 lid 1 WSW de aan appellant toegekende rijksvergoeding tot een lager bedrag herzien en in verband daarmee een bedrag ad ƒ 289.000,= teruggevorderd. Appellant heeft dit bedrag terugbetaald. In de hierover gevoerde beroepszaak heeft de rechtbank echter overwogen dat gedaagde niet bevoegd was dit bedrag terug te vorderen.

Anders dan de rechtbank maar evenals appellant beantwoordt de Raad de vraag of verweerders beslissing tot afwijzing van appellants verzoek tot…

Verder lezen
Terug naar overzicht