JB 2002/211, CRvB 28-05-2002, , 99/5792 NABW (met annotatie van A. van Eijs)

Inhoudsindicatie

Goede procesorde, Beslissing op bezwaar

Samenvatting

Aan appellant kan de vrijheid om in de bezwaarfase een (nadere) termijn te stellen voor het indienen van stukken om redenen van een goede procesorde niet worden ontzegd, maar in de omstandigheden van het geval heeft appellant in redelijkheid de brief van 20 januari 1998 niet buiten beschouwing kunnen laten. De Raad neemt daarbij in aanmerking dat het bestreden besluit op 11 mei 1998 is genomen en uit art. 7:11 lid 1 Awb voortvloeit dat op…

Verder lezen
Terug naar overzicht