JB 2002/232, CRvB 28-06-2002, , 00/3475 AAW

Inhoudsindicatie

Besluit beslistermijnen sociale verzekeringswetten, Overschrijding termijn, Schade, wettelijke rente, Schade, fiscale schade

Samenvatting

Het besluit op de aanvraag van appellante om een uitkering op grond van de AAW is genomen in strijd met art. 5 lid 1 Besluit beslistermijnen sociale verzekeringswetten (Stb. 1993, 779), zoals luidend ten tijde in geding. Na ommekomst van de beslistermijn (i.c. 13 weken) was gedaagde, nu er geen verdaging heeft plaatsgevonden, in verzuim. Met de toekenning door…

Verder lezen
Terug naar overzicht