JB 2002/253, CRvB 28-05-2002, , 00/81 AAW

Inhoudsindicatie

Deskundige, Zienswijze op rapport deskundige, Omissie rechtbank

Samenvatting

Ingevolge art. 8:47 lid 5 Awb dient de rechtbank partijen in het kader van het vooronderzoek in de gelegenheid te stellen hun schriftelijke zienswijze op het rapport van een deskundige naar voren te brengen. Uit de brieven van de rechtbank blijkt dat een desbetreffende clausule in de brief aan gedaagde is opgenomen, maar in de brief aan appellant ontbreekt. De Raad acht dit een ernstige omissie, maar zal daaraan in het onderhavige geval geen…

Verder lezen
Terug naar overzicht