JB 2002/254, CRvB 25-06-2002, , 02/2118 NABW, 02/2156 NABW-VV

Inhoudsindicatie

Besluit, Geldlening, Privaatrechtelijke rechtshandeling

Samenvatting

De gemeente verklaart het bezwaar tegen het besluit tot vaststelling van het recht op bijstand als bedoeld in art. 10 Bbz, inhoudende dat een deel van de in de vorm van een geldlening verstrekte bijstand wordt omgezet in een uitkering om niet en de vaststelling dat het resterende moet worden terugbetaald, niet ontvankelijk op de grond dat dit besluit is aan te merken als een besluit ter voorbereiding op een privaatrechtelijke rechtshandeling als bedoeld in art. 8:3 Awb…

Verder lezen
Terug naar overzicht