JB 2002/258, CRvB 23-07-2002, , 01/5120 NABW

Inhoudsindicatie

Mandaat, Beroepstermijn

Samenvatting

Uit de tekst en de wetsgeschiedenis van art. 120 lid 2 Abw volgt dat aan het instellen van beroep een besluit van het betrokken College zèlf ten grondslag dient te liggen. Mandatering van die bevoegdheid (aan een gemeenteambtenaar) is niet toegestaan. De Raad heeft geen aanknopingspunt gevonden dat dit niet evenzeer zou (behoren) te gelden voor het hoger beroep. Het namens het College door de chef Beroep ingesteld hoger beroep is niet ontvankelijk nu het besluit van het College…

Verder lezen
Terug naar overzicht