JB 2002/32, CRvB 28-11-2001, , 99/6521 AKW (met annotatie van Michiel Heldeweg)

Inhoudsindicatie

Financiële hardheid mbt de AKW, Beleid SVB

Samenvatting

De Raad stelt voorop dat gedaagde de aanvraag van appellante van 20 september 1998 terecht heeft getoetst aan het beleid dat ten tijde van die aanvraag werd gehanteerd, zijnde het sinds april 1998 geldende beleid dat op dit punt sedertdien niet is gewijzigd. Met gedaagde is de Raad namelijk van oordeel dat ten aanzien van een besluit op een aanvraag om toekenning van een uitkering met terugwerkende kracht, het beleid terzake zoals dat geldt op het tijdstip van…

Verder lezen
Terug naar overzicht