JB 2002/340, CRvB 18-09-2002, , 99/3851 WW, 01/4158 WW

Inhoudsindicatie

Grondslag en reikwijdte bestreden besluit, WW, overnemingsregeling

Samenvatting

In het onderhavige geval is bij het besluit dat betrekking heeft op art. 62 onder b WW het besluit dat betrekking heeft op de toepassing van art. 61 lid 1 WW, niet ingetrokken of gewijzigd, zodat dit niet is aan te merken als besluit in de zin van art. 6:18 Awb. Er is geen sprake van een ruim geformuleerde aanvraag terwijl evenmin reeds voor of omstreeks het nemen van het besluit op bezwaar…

Verder lezen
Terug naar overzicht