JB 2002/365, CRvB 03-10-2002, , 00/911 MAW

Inhoudsindicatie

Schade, Dienstongeval, Aansprakelijkheid voor ondergeschikten, Doctors delay

Samenvatting

Met betrekking tot het doctors delay verwijst de Raad naar de norm als neergelegd in de uitspraak van 25 oktober 2001, «JB» 2001/326 en TAR 2002/21: een bestuursorgaan is eveneens gehouden tot vergoeding aan de ambtenaar van de schade die een gevolg is van een aan het bestuursorgaan toe te rekenen optreden van een ander indien deze schade is veroorzaakt door een als een onrechtmatige gedraging aan te merken fout van een…

Verder lezen
Terug naar overzicht