JB 2002/380, Rechtbank Leeuwarden 21-10-2002, , 02/470 AW

Inhoudsindicatie

Competentie, Ambtenaar, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, Openbare dienst

Samenvatting

Ten aanzien van de vraag of de aanstelling als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand ook de status van ambtenaar meebrengt, overweegt de rechtbank het volgende. Zoals uit art. 1 lid 2 AW blijkt is het begrip “openbare dienst” ruim geformuleerd. Uit die formulering kan worden geconcludeerd dat in ieder geval de staat en onder meer de gemeenten tot de “openbare dienst” behoren. Naar het oordeel van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht