JB 2002/50, CRvB 14-12-2001, , 98/5509 AAW/WAO, 98/5510 AAW/WAO, 98/5511 AAW/WAO, 99/3169 AAW/WAO (met annotatie van AWH)

Inhoudsindicatie

Redelijke termijn, Bij schending door de bestuursrechter verwijzing naar de burgerlijke rechter

Samenvatting

De rechtbank heeft overwogen dat zij zich weliswaar een voortvarender behandeling van het beroep had kunnen voorstellen, maar dat naar haar oordeel in casu niet gesproken kan worden van overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in art. 6 EVRM.

Zoals de Raad reeds eerder heeft overwogen dient, indien een partij stelt dat de redelijke termijn van art. 6 EVRM is overschreden, de bestuursrechter zich te onthouden van een oordeel…

Verder lezen
Terug naar overzicht